جلسه شورای مرکزی کانون ۲۳ اسفند ۱۳۹۱

جلسه در ساعت ۱۹ روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط آقای کاظمی کارشناس عترت و قرآن کانون در محل اتاق جلسات دانشگاه آغاز گردید. در ابتدای جلسه آقای آذرباد جانشین کانون ضمن عرض خوش آمد گویی به حضار و همچنین رئیس و مدرسین محترم دعوت شده از مرکز آموزش علمی-کاربردی تعاون، در خصوص دستور جلسه سخنانی را ایراد نمودند. در ادامه آقای فتاحی رئیس مرکز آموزش علمی-کاربردی تعاون به همراه مدرسین رشته طراحی پوشاک در خصوص برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب و نیز عرضه مدل ها و طرح های ایرانی-اسلامی توضیحاتی را ارائه و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با کانون اعلام نمودند. در ادامه مقرر گردید کمیته متشکل از مرکز آموزش علمی-کاربردی تعاون و تعدادی از اعضاء کانون تشکیل و در خصوص نحوه برگزاری و زمان و مکان نمایشگاه در سال ۹۲ تصمیم گیری و نتیجه در جلسه اردیبهشت ماه سال بعد در کانون مطرح شود. ضمناً به پیشنهاد اعضاء مقرر گردید در نمایشگاه عفاف و حجاب از فکر ایرانی، مدل ایرانی و پارچه ایرانی استفاده گردد. همچنین در کنار نمایشگاه، سالن های همایش نیز برای بحث های تخصصی در نظر گرفته شود و از شرکت های مهم ایرانی دعوت به عمل آید تا بتوان بازار کاری را برای طراحان مدل های پوشش اسلامی به وجود آورد.